AKTUÁLNĚ

 

V rámci IX. kroatistických setkání v Brně nás svou návštěvou poctili Krešimir Mićanović a Tvrtko Vuković z Ústavu kroatistiky FF Univerzity v Záhřebu, ředitel Slovanského ústavu AV ČR Václav Čermák a František Šístek z Historického ústavu AV ČR. Krešimir Mićanović provedl posluchače svých přednášek peripetiemi vývoje jazykové standardizace v královské a socialistické Jugoslávii. Tvrtko Vuković věnoval svůj tematický blok naléhavé a kontroverzní problematice, již představuje postavení literatury a otázka významu jejího studia v současnosti. Václav Čermák proslovil přednášku o jedné z nejvýznamnějších kapitol starších dějin česko-chorvatských vztahů, v níž se soustředil na trojjazyčné hlaholské písemnictví, které vzniklo v církevní slovanštině, staročeštině a starochorvatštině v pražském klášteře Na Slovanech. Přednáškovou část doplnila prezentace novějších slavistických a balkanistických knih spjatých s chorvatskou tematikou, jíž se pod záštitou Českého komitétu balkanistů ujali jejich hostující autoři František Šístek a Václav Čermák spolu s domácími tvůrci Ladislavem Hladkým a Petrem Stehlíkem. Součástí programu byla rovněž projekce filmů Deník Diany Budisavljević (2019, r. Dana Budisavljević) a Muréna (2021, r. Antoneta Alamat Kusijanović), které jsou jedněmi z mezinárodně nejúspěšnějších snímků současné chorvatské kinematografie.