AKTUÁLNĚ

 

Zveřejňujeme program VIII. kroatistických setkání v Brně (programová brožura ke stažení zde), která se uskuteční 3. a 4. dubna 2023 v prostorách Filozofické fakulty MU v Brně. Oba dny začnou tradičním dopoledním přednáškovým blokem zahraničních odborníků, který je primárně určen studentům programu Jihoslovanská a balkánská studia a stejnojmenné specializace programu Slavistika. Letošními hosty budou Leszek Małczak (Katovice), Lana Molvarec (Záhřeb) a Aleksandra Wojtaszek (Krakov). Odpolední sekce v českém jazyce jsou určeny i pro širší veřejnost. Pondělní tematický blok pod názvem Překládání z jihoslovanských literatur: česká perspektiva pořádáme ve spolupráci s Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a pod záštitou Českého komitétu balkanistů. Jeho náplní bude přednáška Petra Stehlíka Jihoslovanské literatury v českých knižních překladech po roce 1989: co, proč a jak se vydávalo? a kulatý stůl na téma Překládání z jihoslovanských literatur: současný stav, tendence a výhledy, jehož se zúčastní překladatelé Jaroslav Otčenášek, Petr Mainuš, Libor Doležán, Jakub Novosad a nakladatel Josef Kodet (Nakladatelství Altenberg). Úterním tematickým blokem Válka v Bosně a Hercegovině (1992–1995): třicet let poté si připomeneme výročí těchto událostí představením českých překladů dvou románů současných bosenskohercegovských autorů (Ivica Đikić: Beara: dokumentární román o genocidě ve Srebrenici, Brno 2021, přel. Petr Stehlík; Lana Bastašić: Chyť toho králíka, Praha 2022, přel. Jakub Novosad) za účasti jejich překladatelů a redaktorů Jana Dvořáka (Albatros Media – CPress) a Martiny Mašínové (Argo). Poté bude následovat projekce dokumentárního filmu Scream for Me Sarajevo (2017, r. Tarik Hodžić).