III. KROATISTICKÁ SETKÁNÍ v BRNĚ (1.–3. 10. 2014)

 

Zahraničním hostem III. kroatistických setkání byl polský slavista, kroatista a sémiotik doc. Maciej CZERWIŃSKI z Krakova, který pronesl tři tematicky různorodé přednášky o rétorice chorvatských komunistů, chorvatských a srbských historických narativech a klasickém románu Iva Andriće Most na Drině. Českou kroatistiku zastupovali dr. Marek PŘÍHODA z Prahy přednáškou o význačném představiteli chorvatského slavismu Juraji Križanićovi a mgr. Pavel PILCH z našeho pracoviště, který představil poetiku jednoho z nejosobitějších hudebníků a umělců na současné postjugoslávské scéně Damira Avdiće. Součástí programu byla rovněž projekce krátkého dokumentárního filmu o ženské punkrockové skupině Punčke (2013) a koncert chorvatské kapely Vlasta Popić.

 

PROHLÉDNOUT PROGRAM