Ladislav HLADKÝ – Jana ŠKERLOVÁ – Pavel CIBULKA (eds.),

Korespondence T. G. Masaryk  – Slované: Jižní Slované.

Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Historický ústav AV ČR 2015, 597 s.,

ISBN 978-80-87782-46-0 (MÚA AV ČR); 978-80-7286-266-5 (HÚ AV ČR).