V. KROATISTICKÁ SETKÁNÍ v BRNĚ (8.–12. 3. 2016)

 

V rámci V. kroatistických setkání v Brně jsme přivítali dva zahraniční hosty. Chorvatská literární vědkyně doc. Evelina RUDAN z Ústavu kroatistiky FF v Záhřebu proslovila cyklus přednášek o lidové slovesnosti v chorvatské literatuře od renesance do současnosti. Slovenský historik dr. Maroš MELICHÁREK z Katedry historie FF v Košicích věnoval své přednášky problematice ustašovského koncentračního tábora Jasenovac a nacionalistických písní provázejících krvavý rozpad Jugoslávie. Pořádající Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky Ústavu slavistiky reprezentoval jeho vedoucí dr. Pavel KREJČÍ, který zhodnotil základní východiska a publikace chorvatské frazeologie ve srovnání s výsledky české, slovenské, bulharské a srbské frazeologie. V rámci kulturní části programu se tentokrát uskutečnil literární večer zaměřený na představení básnické tvorby Eveliny Rudan, dále projekce dvou mezinárodně oceňovaných dokumentárních filmů tematizujících problémy současného chorvatského a srbského venkova Mafián lásky (2013, Nebojša Slijepčević) a Vesnice bez žen (2010, Srđan Šarenac) a nakonec též koncert maďarské kapely Umreti fit, jejíž tvorba je inspirována jugoslávským punkem a novou vlnou přelomu 70. a 80. let.

 

PROHLÉDNOUT PROGRAM