VI. KROATISTICKÁ SETKÁNÍ v BRNĚ (26.–28. 3. 2018)

 

V rámci VI. kroatistických setkání v Brně vystoupili tři zahraniční přednášející. Bosenskohercegovská literární vědkyně prof. Perina MEIĆ z FF Univerzity v Mostaru proslovila cyklus přednášek věnovaný chorvatské literatuře v Bosně a Hercegovině. Slovensko-makedonský literární vědec doc. Zvonko TANESKI z Katedry slovanských filologií FF v Bratislavě věnoval svou přednášku tématu exilu v esejistice mezinárodně proslulé spisovatelky Dubravky Ugrešić. Slovinský historik a filolog Bc. Oliver PEJIĆ představil výsledky svého multidisciplinárního výzkumu rakousko-uherských učebnic pro Bosnu a Hercegovinu. Pořádající Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky Ústavu slavistiky reprezentoval doc. Václav ŠTĚPÁNEK, který ve své přednášce předestřel dvě vize budoucnosti Jugoslávie, jež v 80. letech vykrystalizovaly v řadách tamních komunistů. Zároveň byl hlavním řečníkem na prezentaci sborníku Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII (Moravské zemské muzeum – Ústav slavistiky FF MU, Brno 2017), který obsahuje příspěvky ze VII. mezinárodního balkanistického sympozia konaného v Brně na sklonku roku 2016. V rámci kulturní části programu se uskutečnil koncert chorvatské punkrockové kapely Punčke, která byla představena i stejnojmenným dokumentárním filmem. Promítnut byl rovněž hraný film Obrana a ochrana (2013, Bobo Jelčić), jenž pojednává o krizi identity, individuálních dilematech a kolektivních traumatech obyvatel hercegovského Mostaru, který dodnes zůstává národnostně rozděleným městem.

 

PROHLÉDNOUT PROGRAM