VII. KROATISTICKÁ SETKÁNÍ v BRNĚ (11.–13. 3. 2019)

 

Hlavními hosty VII. kroatistických setkání v Brně byly dvě paleoslavistky z chorvatského Osijeku prof. Milica LUKIĆ a dr. Vera BLAŽEVIĆ KREZIĆ, které ve svém společném výukovém bloku představily tradici chorvatského hlaholského písemnictví. Soustředily se přitom na její méně známé novější fáze vývoje a současnou pozici nejstaršího slovanského písma v chorvatském veřejném a akademickém diskursu. Podruhé se Kroatistických setkání v Brně zúčastnil literární vědec prof. Tomislav BOGDAN z Ústavu kroatistiky FF v Záhřebu, který pronesl přednášku o podobách kolektivní identity v tvorbě básníků raného období chorvatské renesanční literatury. Vystoupil též pražský historik a kulturní antropolog dr. František ŠÍSTEK, který ve své přednášce pojednal o chorvatské menšině v Černé Hoře a Černohorcích v Chorvatsku. Současně byla za Šístkovy účasti představena jeho objemná syntéza Dějiny Černé Hory (Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017). O knize promluvili její recenzenti dr. Petr STEHLÍK a doc. Ladislav HLADKÝ, který tentokrát z pozice dlouholetého externího vyučujícího zároveň reprezentoval pořádající Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky Ústavu slavistiky. Učinil tak přednáškou o politické spolupráci Čechů s Chorvaty během „dlouhého“ 19. století. Výukovou část programu doplnila projekce mezinárodně oceňovaného dokumentárního filmu Srbenka (2018, Nebojša Slijepčević), který pojednává o tvůrčí metodě kontroverzního chorvatského divadelního režiséra Olivera Frljiće a sugestivně nastoluje nejpalčivější otázky současné chorvatské společnosti.

 

PROHLÉDNOUT PROGRAM